EPS - Elektrická požární signalizace

Protipožární zabezpečovací zařízení neboli elektrická požární signalizace (EPS) je součástí celkové protipožární ochrany. Primární funkcí této signalizace je upozornit na vznikající nebezpečí (požár, kouř) včasným hlášením.

S požárním systémem tak lze předejít dalšímu šíření požáru a větším majetkovým škodám.

 

Systémy elektronické požární systémy dělíme: eps

 • Konvenční EPS vhodný pro menší instalace.
 • Adresovatelný EPS – pro větší instalace – přesné určení místa požáru

Konvenční systémy požární signalizace

Konvenční EPS jsou vhodné pro malý rozsah respektive pro malé objekty. Konvenční systémy požární signalizace jsou postaveny na detekci pomocí vyhodnocení proudových změn na smyčce. Na této smyčce jsou nasazeny požární hlásiče.

Pokud systém detekuje nebezpečí (požár), tak se změní odpor smyčky. Změnu následně vyhodnocuje požární ústředna a vyhlásí požární poplach.

 • Detekce požáru
 • Změna odporu smyčky
 • Zaznamenání ústřednou
 • Vyhodnocení ústřednou
 • Vyhlášení/nevyhlášení požárního poplachu

Výhody konvenčního systému

 • nízká cena
 • snadná dostupnost

Nevýhody konvenčního systému

 • problémy při změnách systému
 • nemožnost zjištění stavu hlásičů (detekčních prvků) na lince
 • nejasnost určení umístění hlásiče detekujícího poplach (nelze tedy s jistotou říci, kde ho

Adresovatelné systémy požární signalizace

Adresné systémy EPS pracují na principu datové komunikace mezi jednotlivými prvky, které jsou umístěny na dialogové lince. Jak už z názvu vyplývá, tak se jedná o adresný systém a je tedy možné přesně identifikovat detekční prvek. Detekční prvky v tomto systému komunikují s ústřednou samostatně. Ústředna EPS obsahuje software, který umožňuje řadit jednotlivé prvky do skupin.

Linky bývají nataženy až do několika stovek metrů či kilometrů. Kabeláž u těchto linek je kruhová, tudíž je větší spolehlivost signalizace EPS pokud dojde k přerušení.

Při velmi rozsáhlých řešeních se ústředny spojují do společné sítě a vzniká velmi kompaktní systém, kde je snadnější konfigurace a případná modularita či rozšiřitelnost celého systému.


Požární hlásiče EPS

Funkcí požárních hlásičů je zjistit požár a informovat ústřednu. Hlásiče požáru jsou tlačítkové nebo automatické. Tlačítkové jak už z názvu vyplývá se využívají pro ruční ohlášení a automatické reagují na změny v prostředí a zasílají potřebné informace do ústředny EPS, která je následně vyhodnotí. Požární detektory se dále dělá na:

 •  Lineární-kouřové (do menších prostor, často využívané)
 • Opticko-kouřové (nejpoužívanější v systému EPS)
 • Teplotní (vyhodnocují teplotu okolí)
 • Teplotní kabely (pomocí kabelu vyhodnocují teplotu, využití ve špatně dostupných prostorech)
 • Ionizační (pro neviditelné zplodiny, velmi citlivé)
 • Nasávací (sají část vzduchu a jsou velmi citlivé, nastavují se do různých prostředí)
 • Kombinované (kombinace 2 typů – více faktorů požáru)

 

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.