Elektrokotle Protherm

Servis, montáž, a prodej Elektrokotlů Protherm porotherm

Značka PROTHERM představuje nový elektrický kotel PROTHERM RAY, který nahradil obchodně velice úspěšný kotel PROTHERM REJNOK.

Novinku elektrický kotel PROTHERM RAY velmi ocení zejména koneční uživatelé, ale i odborní projektanti a odborné instalační firmy. Hlavní výhody oproti svému předchůdci představují plynulá modulace výkonu, široká výkonová řada, možnost připojení ekvitermního čidla, moderní design a další.

Moderní technologie...

S ohledem na stále se zvyšující nároky na snižování emisních limitů a nízké energetické náročnosti pro vytápění a ohřev TV, je nový elektrický kotel PROTHERM RAY tím nejoptimálnějším moderním řešením, které značka PROTHERM nabízí a to ve výkonové řadě od 6kW do 28kW.

Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou určené pro teplovodní otopné soustavy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů, chat a průmyslových objektů.


Některé přednosti elektrického kotle PROTHERM RAY elektrokotel

 • velmi tichý provoz
 • automatický provoz kotle
 • jednoduché a přehledné ovládání
 • moderní a sjednocený design
 • vestavěná ekvitermní regulace
 • plynulá modulace výkonu
 • protimrazová ochrana kotle
 • možnost nastavení požadované teploty TV
 • jednoduché připojení externího zásobníku TV
 • ovládání signálem HDO
 • možnost zapojení na podlahový systém
 • s GSM bránou možnost ovládání pomocí telefonu
 • kaskádové zapojení pro zvýšení výkonu (u řady 24K a 28K)

Elegantní design...

Jednou z předností kotlů PROTHERM RAY je propracovaný moderní design. K němu přispívá nový ovládací panel s informačním digitálním displejem, který slouží k nastavení provozních parametrů. Znázorňuje informace o autodiagnostice systému kotle i možnosti využití ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem. Tím se dosáhne co neefektivnějšího provozu kotle a přidáme-li k tomu možnost zapojení do podlahové teplovodní soustavy, dostáváme tak jeden z nejpřijatelnějších provozních systémů vytápění.

Vybavenost hydraulického bloku...

Moderním prvkem používaným u elektrických kotlů PROTHERM RAY je integrovaný hydraulický blok, který obsahuje dvourychlostní oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček a automatickým odvzdušňovacím ventilem, pojistným ventilem, čidlo tlaku topné vody a 7 litrovou expanzní nádobu.

Kombinace, která osloví...

Díky nové technologii a řídící desce umožňuje kotel RAY další možnosti v nastavení požadované teploty TV přímo na ovládacím panelu kotle a tím zjednodušení zapojení nepřímoohřívaného zásobníku TV.

Značka PROTHERM nabízí ve své prodejním sortimentu i sestavu pod názvem AQUAKOMPLET RAY14K + B120S. Jedná se o kombinaci elektrického kotle PROTHERM RAY 14K s plynulou modulací výkonu od 2,3kW do 14kW a stacionárního nepřímoohřívaného zásobníku TV B120S o objemu 115l.

Pro správnou funkci takového to systému se mezi elektrický kotel a zásobník zapojuje trojcestný ventil a NTC čidlo, které snímá teplotu TV v zásobníku. Tyto části jsou nedílnou součástí této sestavy.

Touto kombinací je tak zajištěn maximální komfort dodávky tepla a ohřevu TV. U objektů s nízkou tepelnou ztrátou se tak pro režim topení nabízí velice efektivní řízení výkonového rozsahu.

Možnosti ovládání ...

Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou vybaveny již několika možnostmi ovládání. Jedním z nejčastěji využívaným ovládáním kotlů je zapojení externího zařízení, které ovládá kotel podle úrovně pokojové teploty.

Efektivním způsobem ovládání kotlů je ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem, kterým můžeme regulovat topný výkon.

Výhody elektrické energie...

Elektrická energie je nejdostupnější zdroj v ČR, jelikož celá ČR je elektrifikována. Tuto tzv. čistou energii jako zdroj vytápění a ohřevu TV je možné využít v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze.

Elektrokotle nepotřebují nákladné komínové cesty ani žádné jiné zařízení pro odvod spalin. Rovněž nejsou závislé na množství spalovacího vzduchu v uzavřených prostorách v porovnání s kotly na jiné druhy paliva.

 

Kontaktujte nás

Máte zájem o naše služby, nebo jen dotaz?
Neváhejte nás kontaktovat telefonicky nebo pomocí poptávkového formuláře.