Servis, montáž, a prodej Elektrokotlů ProthermProtherm


Značka PROTHERM představuje nový elektrický kotel PROTHERM RAY, který nahradil obchodně velice úspěšný kotel PROTHERM REJNOK.

Novinku elektrický kotel PROTHERM RAY velmi ocení zejména koneční uživatelé, ale i odborní projektanti a odborné instalační firmy. Hlavní výhody oproti svému předchůdci představují plynulá modulace výkonu, široká výkonová řada, možnost připojení ekvitermního čidla, moderní design a další.

Moderní technologie...

S ohledem na stále se zvyšující nároky na snižování emisních limitů a nízké energetické náročnosti pro vytápění a ohřev TV, je nový elektrický kotel PROTHERM RAY tím nejoptimálnějším moderním řešením, které značka PROTHERM nabízí a to ve výkonové řadě od 6kW do 28kW.

Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou určené pro teplovodní otopné soustavy bytů, rodinných domů, rekreačních objektů, chat a průmyslových objektů.


Některé přednosti elektrického kotle PROTHERM RAYkotle PROTHERM RAY

 • velmi tichý provoz
 • automatický provoz kotle
 • jednoduché a přehledné ovládání
 • moderní a sjednocený design
 • vestavěná ekvitermní regulace
 • plynulá modulace výkonu
 • protimrazová ochrana kotle
 • možnost nastavení požadované teploty TV
 • jednoduché připojení externího zásobníku TV
 • ovládání signálem HDO
 • možnost zapojení na podlahový systém
 • s GSM bránou možnost ovládání pomocí telefonu
 • kaskádové zapojení pro zvýšení výkonu (u řady 24K a 28K)

Elegantní design...

Jednou z předností kotlů PROTHERM RAY je propracovaný moderní design. K němu přispívá nový ovládací panel s informačním digitálním displejem, který slouží k nastavení provozních parametrů. Znázorňuje informace o autodiagnostice systému kotle i možnosti využití ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem. Tím se dosáhne co neefektivnějšího provozu kotle a přidáme-li k tomu možnost zapojení do podlahové teplovodní soustavy, dostáváme tak jeden z nejpřijatelnějších provozních systémů vytápění.

Vybavenost hydraulického bloku...

Moderním prvkem používaným u elektrických kotlů PROTHERM RAY je integrovaný hydraulický blok, který obsahuje dvourychlostní oběhové čerpadlo s automatickou regulací otáček a automatickým odvzdušňovacím ventilem, pojistným ventilem, čidlo tlaku topné vody a 7 litrovou expanzní nádobu.

Kombinace, která osloví...

Díky nové technologii a řídící desce umožňuje kotel RAY další možnosti v nastavení požadované teploty TV přímo na ovládacím panelu kotle a tím zjednodušení zapojení nepřímoohřívaného zásobníku TV.

Značka PROTHERM nabízí ve své prodejním sortimentu i sestavu pod názvem AQUAKOMPLET RAY14K + B120S. Jedná se o kombinaci elektrického kotle PROTHERM RAY 14K s plynulou modulací výkonu od 2,3kW do 14kW a stacionárního nepřímoohřívaného zásobníku TV B120S o objemu 115l.

Pro správnou funkci takového to systému se mezi elektrický kotel a zásobník zapojuje trojcestný ventil a NTC čidlo, které snímá teplotu TV v zásobníku. Tyto části jsou nedílnou součástí této sestavy.

Touto kombinací je tak zajištěn maximální komfort dodávky tepla a ohřevu TV. U objektů s nízkou tepelnou ztrátou se tak pro režim topení nabízí velice efektivní řízení výkonového rozsahu.

Možnosti ovládání ...

Elektrické kotle PROTHERM RAY jsou vybaveny již několika možnostmi ovládání. Jedním z nejčastěji využívaným ovládáním kotlů je zapojení externího zařízení, které ovládá kotel podle úrovně pokojové teploty.

Efektivním způsobem ovládání kotlů je ekvitermní regulace ve spolupráci s venkovním čidlem, kterým můžeme regulovat topný výkon.

Výhody elektrické energie...

Elektrická energie je nejdostupnější zdroj v ČR, jelikož celá ČR je elektrifikována. Tuto tzv. čistou energii jako zdroj vytápění a ohřevu TV je možné využít v chráněných krajinných oblastech nebo tam, kde hrozí časté inverze.

Elektrokotle nepotřebují nákladné komínové cesty ani žádné jiné zařízení pro odvod spalin. Rovněž nejsou závislé na množství spalovacího vzduchu v uzavřených prostorách v porovnání s kotly na jiné druhy paliva.


Poptávkový formulář na nezávaznou nabídku: